May 18, 2018

Lunds Renhållningsverk och iTunnans dotterbolag Bintel inleder under våren 2018 ett samarbete kring märkning och trådlös kartläggning av LRVs containrar. Samarbetet är en del av projektet Smarta Offentliga Miljöer II som finansieras av Vinnova. Syftet med de samarbeten som skapas inom projektet är att stärka deras förmåga att på innovativa sätt använda IoT-lösningar för att…

March 9, 2018

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) tillsammans med iTunnan blir avfallshanteringens nya pionjärer med Sveriges första OPI-avtal. Det här OPI-avtalet, som står för Offentligt-Privat Innovationssamarbete, kan komma att innebära helt nya digitala möjligheter för en annars väldigt analog bransch. Vi har intervjuat Björn Jacobsson, Teknisk Chef på NSR AB, för att se vad han förväntar…

November 14, 2017

Motala kommun står i startgroparna för att införa ett nytt insamlingssystem för avfall. Men istället för att samla allt i en upphandling, har kommunen valt att skilja på fyrfackskärl och mjukplastkomprimerare. Här berättar Jens Lövgren, miljösamordnare, om beslutet och hur det nya systemet ska fungera.   Motala kommun har precis avslutat upphandlingarna av de fyrfackskärl,…

September 5, 2017

Matfett och matolja kan ställa till det rejält i våra avloppsnät. Trots detta saknar många kommuner ett insamlingssystem för denna typ av avfall eller använder ineffektiva metoder. En som länge letat efter en lösning är Anna Wilhelmsson Göthe, driftchef på Lunds renhållningsverk – men nu ska kommunen, tillsammans med Lunds Kommuns fastighets AB, genomföra en…

April 18, 2017

Öckerö kommun är första icke-fyrfackskommun som använder Plastis. Thomas Wijk, Kretsloppschef på Öckerö Kommun, motiverar inköpet enligt nedan: “Plast är, som nämns, en av de största miljöproblemen vi har. Plasten i våra världshav är ett ofantligt problem. I Öckerö kommun samlar vi in mjukplast från hushållen via våra återvinningsstationer. Vi tömmer/omlastar sedan dessa containrar i…

March 20, 2017

Med våren och värmen kommer blommor och fågelkvitter – men också flugor, larver och stinkande sopor. Detta gör onekligen sorteringen mindre trevlig och i Mölndals stad har man därför monterat Fluglocket på alla sina fyrfackskärl. Här berättar Andreas Svendsen, miljöstrateg, om hur det gått och varför andra alternativ inte alltid funkar i praktiken.   Mölndals…

March 17, 2017

Sedan lanseringen i somras har Lockhållaren testats i en mängd kommuner. En av dem som haft produkten hemma är Marcus Norrman, projektledare för införandet av ett nytt avfallssystem i Kristianstad kommun. Och nu ska hållaren införas hos de villahushåll i Kristianstad som vill ha den.   Kristianstad kommun har under flera års tid haft tankar…