FLUGLOCKET®

FLUGLOCKET®

Håller matavfallet flug - och luktfritt

HANTERINGSFRI TÖMNINGSPROCESS

Fluglocket är ledat i bakkant och öppnar sig automatiskt vid tömning.

SORTIMENT FÖR ALLA INSATSSTORLEKAR

Anpassat för fyrfackskärl med matavfall i avfallsinsatsen

VERIFIERAD OCH PATENTANSÖKT LÖSNING

Testad och uppskattad i flera kommuner

mail roundKontakta iTunnan

För mer information