“Det har inte funnits någon bra avfallslösning för matfett och matolja”

September 5, 2017

Matfett och matolja kan ställa till det rejält i våra avloppsnät. Trots detta saknar många kommuner ett insamlingssystem för denna typ av avfall eller använder ineffektiva metoder. En som länge letat efter en lösning är Anna Wilhelmsson Göthe, driftchef på Lunds renhållningsverk – men nu ska kommunen, tillsammans med Lunds Kommuns fastighets AB, genomföra en testperiod med iTunnans nya insamlingssystem för matfett och matolja.

 

Matfett och matoljor har sedan länge samlats in från restauranger, gatukök och livsmedelsindustrier för att återvinnas. När det gäller privatpersoners konsumtion har Sverige dock varit sämre på att hantera avfallet – detta trots att importen av matoljor generellt sett ökat, enligt en rapport från Livsmedelsverket.

 

Stora problem när matfettet hamnar i avloppsnätet

Den främsta anledningen till att matfett och matolja behöver särskilda hantering som avfall är den stora skada de kan orsaka om de kommer ut i avloppsnätet.

 

“Det gör inget om fettet och oljan kommer till avloppsreningsverket – där är de nyttiga och bra råvaror – men vägen dit är inte bra. Det fastnar, sätter stopp och skapar tekniska problem, så som kommun vill man absolut inte ha det i avloppsnätet”, förklarar Anna Wilhelmsson Göthe, driftchef på Lunds renhållningsverk.

 

“Man ska inte behöva köra iväg till återvinningscentralen”

För att undvika att människor häller ut matfett och oljor i diskhon behövs därför andra sätt att hantera avfallet på. Anna berättar att Lunds kommun tidigare testat trattar som kopplas till vanliga PET-flaskor, men att det sedan uppstår vissa svårigheter om var dessa ska slängas.

 

“Kastas flaskorna å ena sidan i brännbart så går flaskorna sönder i bilen och fettet åker ut. Kastas flaskorna å andra sidan i matavfallet blir det plast inblandat, som måste hanteras på något sätt senare i ledet. Det finns inga tydliga rekommendationer helt enkelt.”

 

Ett tredje alternativ är att samla in PET-flaskorna på återvinningscentraler, något som Lunds kommun testat i liten skala de senaste månaderna. Men enligt Anna är inte det heller en optimal lösning.

 

“Jag tycker inte att man ska behöva köra iväg med fettet och oljan – det bästa hade varit om man hade ett fastighetsnära system som kunde ta hand om den typen av avfall separat.”

 

Testperiod ska rullas ut för att kartlägga behoven

Därför ska Lunds kommun nu, tillsammans med Lunds Kommuns fastighets AB, testa iTunnans nya insamlingssystem för matfett och matolja, vid namn Fettreturen™. Ett visst antal invånare kommer få en speciell burk för fett och olja att ha i sina lägenheter, som de sedan “dockar fast” och tömmer i en gemensam behållare i soprummet. Tack vare stor öppning, temperaturstabilt material och ventiler som enbart öppnas när burken är förankrad på dockningen, blir sorteringen säker och utan spill. Dessutom är lösningen rationell och miljövänlig, då Fettreturen™ återanvänds i hushållen och kommunen enbart behöver hantera en tank istället för massa små flaskor eller burkar.

 

“Vi har inte kommit igång ännu, men står i startgroparna. Det ska genomföras en testperiod och relativt snart ska vi bestämma exakt hur den ska se ut: vilket område, vilken information vi behöver ge och hur vi följer upp testet”, berättar Anna.

 

Trots att detaljerna inte är klara räknar Anna med att testperioden beräknas bli mellan ett halvår och ett år, med tanke på den förändringsprocess som det innebär. Dessutom är man mån från kommunens sida att skynda långsamt:

 

“Vi vill göra det här på ett arbetsmiljömässigt bra sätt, både för personalen som hämtar och för boende som lämnar matfettet – att det inte är kladdigt, utan rent och snyggt. Genom att göra det så kladdfritt och enkelt som möjligt att hantera fettet och oljan, hoppas vi att fler ska ‘sortera’ det”, avslutar Anna.

 

Vill din kommun också hitta en bra avfallslösning för matfett och olja? Läs mer om Fettreturen™ här eller kontakta oss på iTunnan för mer information.

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *