“Det är effektivt mot flugor och larver, men även mot lukt”

March 20, 2017

Med våren och värmen kommer blommor och fågelkvitter – men också flugor, larver och stinkande sopor. Detta gör onekligen sorteringen mindre trevlig och i Mölndals stad har man därför monterat Fluglocket på alla sina fyrfackskärl. Här berättar Andreas Svendsen, miljöstrateg, om hur det gått och varför andra alternativ inte alltid funkar i praktiken.

 

Mölndals stad införde det nuvarande avfallssystemet med fyrfackskärl under 2015. I början av 2016 beslutade man sig för att även införa Fluglocket i olika etapper. Produkten finns nu hos en mängd hushåll och nästa år kommer samtliga hushåll i staden att ha Fluglocket monterat. Och enligt Andreas Svendsen är anledningen enkel:

 

“Många hade problem med flugor och larver i sina sopor, vilket gjorde att vi började leta efter en lösning. Vi jämförde olika alternativ, men fastnade för Fluglocket. Det har levt upp till förväntningarna och är väldigt effektivt mot flugor och larver. Dessutom har vi sett en bra reducering av lukt.”

 

Mindre klagomål till växeln och lika enkel tömning som tidigare

Andreas berättar att reduceringen av flugor, larver och lukt inte bara gör kommuninvånarnas sopsortering trevligare, utan också underlättar stadens arbete i förlängningen. Han förklarar:

 

“Fluglocket är framförallt en vinst för hushållen, men även för oss på kommunen i den meningen att vi får betydligt färre samtal in till vår växel om just de här problemen under sommartid. Det är en vinst för båda parter.”

 

Och tvärtemot vad man kan tro kräver locket ingen särskild hantering från de som tömmer kärlen:

 

“Avfallet i sig gör att locket öppnas upp. Det innebär ingen extra manuell hantering, utan det sköter sig själv och ger inget merarbete för oss” förklarar Andreas.

 

“Ventilerade kärl funkar i många fall inte i praktiken”

Inom avfallsbranschen är det många aktörer, oavsett om de producerar påsar, system eller annat, som vill att allt ska vara ventilerat. Fluglocket gör tvärtemot och försluter matresterna så att varken luft eller flugor kommer till – något som Andreas tycker är bra:

 

“I teorin är det jättebra med ventilation för att bli av med fukt och lukt, men i praktiken ser det i många fall annorlunda ut. Hos många som har någon form av ventilerade kärl så kommer flugorna och det luktar mer. Med andra ord är det bättre med slutna kärl om du vill komma till bukt med de problemen. Vi i Mölndals stad är nöjda med Fluglocket och jag kan verkligen rekommendera det till andra” avslutar han.

 

Har din kommun också problem med flugor, larver och doft i fyrfackskärlen under sommaren? Då är du välkommen att kontakta oss på iTunnan för mer information om Fluglocket och hur det kan underlätta vardagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *