Plastis – Öckerö kommun

April 18, 2017

Öckerö kommun är första icke-fyrfackskommun som använder Plastis.

Thomas Wijk, Kretsloppschef på Öckerö Kommun, motiverar inköpet enligt nedan:

“Plast är, som nämns, en av de största miljöproblemen vi har. Plasten i våra världshav är ett ofantligt problem. I Öckerö kommun samlar vi in mjukplast från hushållen via våra återvinningsstationer. Vi tömmer/omlastar sedan dessa containrar i större containrar, på Kärrsviks ÅVC, Öckerö, innan vi transporterar plasten till Göteborg. Omlastningen görs för att minska ner på transporterna. Är det mycket ”löst” mjukplast i containern flyger denna iväg vid tömningen. Den nya plastbehållaren gör att man kan ”komprimera” plasten till en tyngre enhet som inte flyger iväg vid tömning utan hamnar i containern. Just denna hantering är en av de främsta orsakerna till att vi investerat i dessa.

Den nya behållaren är dessutom att se som ett hjälpmedel vid sorteringen och har som syfte att vi skall få en renare utomhusmiljö. Tycker man att det är bättre att samla in plasten i en ”vanlig plastpåse” är det helt OK. Vi delar ut behållarna till de som vill ha detta hjälpmedel.

Kostnaden för dessa behållare bekostas helt av de intäkter som vi har för denna hantering d.v.s. inga medel tas från taxeintäkterna för att finansiera denna produkt

Kostnaden för dessa behållare bekostas helt av de intäkter som vi har för denna hantering d.v.s. inga medel tas från taxeintäkterna för att finansiera denna produkt

Med vänlig hälsning

Thomas Wijk
Kretsloppschef
Öckerö kommun”

Läs mer på Öckerö Kommuns hemsida

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *