Vision

iTunnans vision är att att det skall vara enkelt,

självklart och kännas viktigt för hushållen att källsortera.

 

Affärsidé

iTunnans affärsidé är att erbjuda lösningar som tar renhållningsbolagen närmre sina mål gällande sorteringsgrad, arbetsmiljö och kundnöjdhet.

Att erbjuda tjänster och produkter som förenklar sopsortering för hushållen

 

Mål

iTunnans mål är att vara

  • det ledande företaget i Sverige gällande förenkling av sopsortering för hushållen
  • det naturliga valet för renhållningsbolagen när det gäller val av samarbetspartners vid utveckling av sophantering.

iTunnan skall erbjuda rätt produkter genom stort fokus på produktutveckling nära kunden och samarbetspartners.

Fokus skall läggas på miljö och hållbarhet vid produktutveckling, produktion och distribution.