PÅSINDIKATORN™

Indikator 1500 x 700

PÅSINDIKATORN

Gör källsortering enkelt

Klämd påse

ERSÄTTER KLÄMNING AV PÅSE

Bekvämare, trevligare och renare

 

Påsindikator - Customizing

MÖJLIGHET FÖR KUNDANPASSNING

 

 

NÖJDARE KUNDER I GRANNKOMMUNEN?

Låt era kunder testa påsindikatorn

 

mail roundKontakta iTunnan

För mer information