FLUGLOCKET

Håller matavfallet flug - och luktfritt

 

 

LOCKHÅLLARE

Håller locket öppet vid sortering och stängt vid kraftig vind

 

PLASTIS

Komprimerar mjukplast för att frigöra plats i sopkärlet

 

PÅSINDIKATORN

Användarvänligt sätt att signalera behov av nya matavfallspåsar