“Invånarna kommer själva att kunna bestämma när en tömning ska ske”

March 9, 2018

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) tillsammans med iTunnan blir avfallshanteringens nya pionjärer med Sveriges första OPI-avtal. Det här OPI-avtalet, som står för Offentligt-Privat Innovationssamarbete, kan komma att innebära helt nya digitala möjligheter för en annars väldigt analog bransch. Vi har intervjuat Björn Jacobsson, Teknisk Chef på NSR AB, för att se vad han förväntar sig av projektet.

 

Avfallshantering tillhör ett av samhällets fundamentala behov, men det är en bransch som länge varit analog och som inte är känd för att ligga i digital framkant. Men på senare år har även det här fältet klivit in i den nya eran. Men ett stort problem har kvarstått menar Björn Jacobsson:


“Samhällets basala funktioner måste följa utvecklingen och möta upp på de utmaningar som ges avseende förändrade beteenden och rutiner. Vår logistik bygger på att vi kör fulla kärl, med dagens upplägg har vi för mycket luft i lasten”.

 

OPI-avtalet möjliggör för innovationer

OPI-avtalet skapar en möjlighet för NSR att söka innovationer hos privata företag som hjälper dem att utveckla avfallshanteringen i sina regioner. Den här typen av samarbeten har genomförts i Danmark ett flertal gånger. Men det här On Demand-projektet är det första någonsin i Sverige. Det kan i sin tur komma att betyda mycket för NSR, menar Björn:


“Det betyder otroligt mycket, vi arbetar med och för framtiden, detta verktyg ger oss möjlighet att bjuda in privata innovatörer att prova sina ideér i vår verksamhet. NSR ges samtidigt möjlighet att trycktesta och vara med i utvecklingen på ett helt nytt sätt”.

 

Han tror även att det här pilotprojektet kan komma att betyda mycket för den framtida avfallshanteringen och samarbetsformerna i Sverige:


“Detta kommer att föda många andra tankar och möjligheter, samt dra större uppmärksamhet till renhållningstjänsten. Vi har bara sett början på detta, och rätt hanterat ser vi att arbetssättet kan ge privat och offentlig samverkan en rejäl knuff i rätt riktning och agera bränsle i motorn för samhällsutveckling”.

 

iTunnan blir samarbetspartnern mot en avfallshämtning – on demand!

Förhoppningarna från NSRs sida är att få möjligheten att testa nya saker:


“Vi vill testa ny logik avseende ruttoptimering, nyttjandegrad, serviceupplevelse och miljönytta”, berättar Björn.

 

I OPI-avtalet ingår NSR och iTunnan. Med hjälp av iTunnans digitala sensorer kommer invånarna att själva kunna kontrollera när sopkärlen ska tömmas, förklarar Björn:


“Kort och gott kan man säga att invånaren själva initierar när en tömning av sopkärlet skall ske och inte ett fast schema. Förhoppningsvis leder det till bättre service, jämnare belastning, mindre körning, mer sortering och lägre taxa”.

 

Sensorerna är en del av en IOT-satsning som iTunnan gör under 2018. Satsningen innefattar flera olika sensorer som kommer att lanseras under året. I samarbetet med NSR används Slidern™ som kopplas upp mot stadens smarta city-nätverk (LoraWAN). För att tömma kärlen flyttar användaren Slidern, som då skickar iväg en signal. Efter det planeras en unik rutt varje dag för att tömma kärlen. På så sätt blir det möjligt att låta villahushållen betala per tömning och att undersöka vilka effekter det kan ha på körsträckor, hämtningsintervall, sorteringsgrad och kundnöjdhet.

 

Vill du redan nu veta mer om OPI-avtal eller de nya sensorerna? Då kan du kontakta oss på iTunnan här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *