Tag: Plastis

November 14, 2017

Motala kommun står i startgroparna för att införa ett nytt insamlingssystem för avfall. Men istället för att samla allt i en upphandling, har kommunen valt att skilja på fyrfackskärl och mjukplastkomprimerare. Här berättar Jens Lövgren, miljösamordnare, om beslutet och hur det nya systemet ska fungera.   Motala kommun har precis avslutat upphandlingarna av de fyrfackskärl,…

April 18, 2017

Öckerö kommun är första icke-fyrfackskommun som använder Plastis. Thomas Wijk, Kretsloppschef på Öckerö Kommun, motiverar inköpet enligt nedan: “Plast är, som nämns, en av de största miljöproblemen vi har. Plasten i våra världshav är ett ofantligt problem. I Öckerö kommun samlar vi in mjukplast från hushållen via våra återvinningsstationer. Vi tömmer/omlastar sedan dessa containrar i…