“Vi vill vara med och påverka framtiden”

May 18, 2018

Lunds Renhållningsverk och iTunnans dotterbolag Bintel inleder under våren 2018 ett samarbete kring märkning och trådlös kartläggning av LRVs containrar. Samarbetet är en del av projektet Smarta Offentliga Miljöer II som finansieras av Vinnova. Syftet med de samarbeten som skapas inom projektet är att stärka deras förmåga att på innovativa sätt använda IoT-lösningar för att utveckla och effektivisera sina verksamheter. För att få en inblick i delprojektet har vi intervjuat Thomas Svensson, Systemansvarig på Lunds Renhållningsverk.

 

Smarta Offentliga Miljöer II är ett projekt som startades i augusti 2017 och förväntas hålla på till juni 2020. Projektet har som mål att, genom dessa nämnda delprojekt och samarbeten, skapa tjänster, metoder och processer som sedan ska kunna kopieras av andra offentliga organisationer. Thomas Svensson menar att sådana här typer av framtidsprojekt är viktiga:

“Projektet ska ju utveckla olika tjänster, både för näringslivet och lundaborna. Så fort man kan göra innovationer så hajar vi till. Vi vill vara med och påverka framtiden”.

 

Modernisera avfallshanteringen

Inom detta stora projekt existerar flera delprojekt inom olika branscher och områden, men med samma övergripande mål – att skapa smarta lösningar. Projektet mellan Lunds Renhållningsverk och Bintel befinner sig inom området avfallshantering, där Tom Johansen från iTunnan är projektledare. Thomas berättar om behovet kring smartare lösningar för dem:

“Vi har till exempel massa containrar, som vi behöver hålla koll på. Och det finns system för det idag, som är väldigt dyra och har syftet att bevaka containrar så att de inte blir stulna, eftersom de innehåller värdefulla laster. Vi har inte riktigt det behovet eftersom våra containrar bara innehåller avfall”.

 

Lunds Renhållningsverk har över 1000 containrar. Där somliga står i deras egna stall och vissa ute hos kunder. Thomas förklarar hur det nya systemet underlättar den hanteringen:

“Man vill ha ordning på torpet. Med ett sådant här system kan vi lätt se exakt var alla containrar är och när. Så om en kund vill ha en container imorgon kan vi se på en gång om det finns någon tillgänglig och hur snabbt den kan komma dit”.

 

Samarbetet med Bintel

Bintel har tagit fram en anordning med GPS-sändare som monteras på containern. Och som på en enkelt och smidigt sätt signalerar containerns position till ett användarsystem. På det sättet skapas en direkt överblick på antalet containrar och deras positioner. Thomas förväntar sig ett underlättat arbete för något som tidigare krävt mycket manuell hantering:

“För oss handlar det hela om lättare hantering. Vilket kan komma att förbättra vår kundtjänst mycket. Var de står är ej viktigt. Men att kunna direkt se vad vi har och kunna ge kunden rätt lösning direkt är det som är bra. Man vet ju själv som kund att man uppskattar lättheten”.

 

Projektet är nu i sin startfas och prototyper har satts upp på olika objekt för att kunna samla in så mycket data som möjligt. Testperioden förväntas vara under sommaren och produkten redo för marknaden i september 2018.

Vill du veta mer kring Bintels lösningar – kontakta oss här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *