FETTRETUREN™

INSAMLINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE MATFETT

 

PÅFYLLNING

Säker för hushållen

HYGIENISK HANTERING

Kladdfri tömning via patenterad dockning

RATIONELL INSAMLING

Ingen hantering av små behållare, allt i en tank

MILJÖVÄNLIG

Produkten diskas och används igen. Inga plastförpackningar tas ur sitt retursystem.

  läs mer/mindre
Påfyllnad sker i temperaturstabil behållare med stor öppning. Insamling i t.ex. PET-flaskor, som har en smal öppning och blir forminstabila vid relativt låga temperaturer, innebär risk för kladd och personskador vid påfyllning. Återvinning av matfett med Fettreturen innebär säker hantering för användaren.

 

  läs mer/mindre
Kladdfri tömning genom patenterad dockning av behållare i tank. Insamling från verksamheter sker idag typiskt i stora plåtfat. Detta innebär hantering av ett kladdigt lock med en ganska besvärlig klämring. Med Fettreturen sker insamling av matfett utan kladd.

 

läs mer/mindre
En tank som hanteras och som töms med sugbil eller genom utbytessystem. System som används idag innebär ofta hantering av många små behållare fyllda av matfett. Om återvinning skall ske, krävs att dessa flaskor hanteras. Med Fettreturen är steget att införa insamling av matfett mindre. 

läs mer/mindre
Behållaren töms, diskas och återanvänds. Idag innebär fettinsamling oftast att en plastförpackning tas ur sitt retursystem och förbränns. Behållaren i Fettreturen återanvändas om och om igen. 

 

mail roundKontakta iTunnan

För mer information